مزایا خشکشویی فرش

قالیشویی یا خشکشویی فرش

بسیاری از افراد سوال می کنند: وقتی ما تصمیم به شستشو فرش می گیریم و بهتر است خود در منزل فرش را شستشو دهیم و یا وقتی اینکار را به قالیشویی معتبری می سپاریم شستشو فرش در خارج از منزل صورت گیرد و یا خشکشویی فرش در منزل انجام گیرد. قالی شویی ادیب برای رسیدن شما عزیزان به پاسخ صحیح مطالبی را در این مقاله مطرح می کند.
(بیشتر…)
2017-07-06

قالیشویی یا خشکشویی فرش

[…]