مواد شیمیایی خطرناک در لکه ادرار

مواد شیمیایی خطرناک در لکه ادرار و اثرات آن بر فرش در ادرار بیش از 3000 ماده شیمیایی وجود دارد  که 72 تا از این ترکیبات از باکتری ها ایجاد می شوند و 1453بقی از خود بدن ایجاد شده اند و بقیه مواد از غذا ها و داروها و مواد آرایشی و… تشکیل شده اند. […]