نکات ضروری قبل از شستشو که باید بدانیم

شستشوی-اصولی-فرش-قالیشویی-ادیب

نکات ضروری قبل از شستشو که باید بدانیم در مقالات گوناگون مانند :شستشوی انواع لکه،شستن فرش،شستشوی مبل، قالیشویی در منزل و… به شستشو پرداختیم و در هر مطلب نکات مهم را یادآورشدیم اما یکسری از نکات بسیار مهم میباشد که خوب است قبل از اقدام به قالی شویی آنهارا بدانیم.