اگر در منزل تابلو فرش دارید این مطلب را حتما بخوانید!

اگر در منزل تابلو فرش دارید این مطلب را حتما بخوانید! در این مقاله چهار اصل مهم در نگهداری درست تابلو فرش و یا فرشهایی که به دیوار نصب می شوند بیان می شود. اگر هم در حال حاضر تابلو فرش شما کثیف و آلوده شده است میتوانید آنرا به قالیشویی مطمئنی بسپارید.