پاککننده های -آنزیم دار

پاک کردن لکه شیر با آب سرد!

وقتی شیر روی فرش می ریزد مطمئنا لکه شیر جز لکه های سخت و نگران کننده نیست اما لکه شیر به دوعلت سریع باید پاک شود:

  1.  در شیر پروتئین موجود است و این امر باعث ایجاد بوی نامناسب و ماندگار در فرش می شود.
  2. محل خوبی جهت رشد باکتری و ویروس می شود.

حالا قالیشویی را چگونه انجام دهیم؟

(بیشتر…)