پاک-کردن-لکه-زنگ-زده

ترفندهای جالب حذف آثار زنگ زدگی از فرش

چگونه از لکه زنگ زدن خارج شویم؟

اگر تابلوفرش یا وسیله ای در منزل داشته باشید که در نزدیکی فلز باشد شاید اثرات زنگ زدگی را روی فرش یا پارچه ببینید.

بنابراین نحوه حذف لکه های زنگ زده و قالیشویی آن بسیار مهم است.

(بیشتر…)