پاک-کردن-واکس-از-فرش

راهنمایی برای حذف لکه واکس و براق کننده ها ی کفش

اکثر ما حداقل چندباری به کفشهایمان واکس زده ایم و یا از برق کننده هایی برای آن استفاده کرده ایم.این کار بسیار لذت بخش است زیرا به سرعت انگار کفشمان را تازه خریده ایم و تازه میشود اما پس از واکس زدن ممکن است مشاهده کنیم مقداری از آن به شلوار،لباس و حتی فرش یا مبل نیز مالیده شده باشد.خب وقتی با لکه ای احتمالا تیره و چرب و سمج روبه رو هستیم و میخواهیم بدانیم چگونه آنرا پاک کنیم؟و قالیشویی را چگونه انجام دهیم؟
(بیشتر…)