پروتئین-فرش

الیاف و فیبر فرش چیست؟

اگر همه ی ما اطلاعاتی راجع به ساختار فرش داشته باشیم در آینده جهت قالیشویی و یا شستشوی فرش در منزل به کار می آید.زیرا شستشوی فرش تنها به سطح رویی فرش ختم نمیشود بلکه تمام فرش را در برمیگیرد.
(بیشتر…)
2017-08-30
الیاف و فیبر فرش

الیاف و فیبر فرش چیست؟

[…]