چگونه بوی شیر را از فرش حذف کنیم؟

شستن-لکه-شیر

چگونه بوی شیر را از فرش حذف کنیم؟ اگر مقداری شیر روی فرش بریزد ، علاوه بر اینکه لکه شیر ایجاد شده ظاهر نامناسبی را روی فرش ایجاد  می کند، بوی بسیار بدی نیز به جای خواهد گذاشت.بنابراین قالیشویی لکه شیر بسیار مهم است. اما چگونه بوی شیر را از روی فرش ازبین ببریم؟ چرا […]