چگونه-قالیشویی-انجام-دهیم

قبل از قالیشویی باید این نکات را بدانیم!

خانمهای باسلیقه در منزل اغلب نزدیک به عید به یاد فرشهایشان می افتند و یا شروع به شستشوی مبل کرده و فورا فرش را به حیاط یا پشت بام برده و مقدار زیادی شامپو فرش رویش می ریزند و شستشو و قالی شویی را آغاز می کنند. آیا این کارها درست است؟
(بیشتر…)