چگونه لکه ی رژلب از فرش یا لباس پاک کنیم

پاک کردن-لکه-رژلب

چگونه لکه ی رژلب از فرش یا لباس بشوییم؟ تصور کنید در اتاق را بازمی کنید و فرزند کوچک خود را در حال نقاشی کشیدن با رژی لب روی مبل یا فرش می بینید، حقیقتا در این لحظه حفظ آرامش بسیار مشکل است، اما زمانی که ترفند شستشوی لکه رژلب را از روی هر سطحی […]