کدام قالیشویی خوب

فرش را به کدام قالیشویی بدهیم؟

در مقالات متعددی به این موضوع اشاره شده است که کدام قالیشویی بهتراست و یا بهترین قالیشویی تهران کدام است اما در نتیجه به کدام قالیشویی میتوان اعتماد کرد؟
(بیشتر…)