اولین-فرش-جهان

اولین و قدیمیترین فرش جهان

اولین فرش جهان به تعبیری همان قدیمیترین فرش می باشد که فرش پازیریک است. در مقالات آینده اولین قالیشویی جهان و ایران را نیز ببینید. بسیار جالب است فرش پازیریک جز قدیمیترین فرشها می باشد.
(بیشتر…)
2017-12-27

اولین و قدیمیترین فرش جهان

[…]