برنامه-آموزشی-فرش

برنامه آموزش های علمی تخصصی موزه فرش ایران

به نقل قالیشویی ادیب و گزارش انجمن علمی فرش ایران سلسله دوره ­های آموزشی فرهنگ، تمدن و هنر ایران (از پیش از تاریخ تا دوره قاجاریه) با هدف بازشناسی و ایجاد مفاهیم کالبدی موضوعات مهم در فرهنگ، تمدن و هنر ایران از خرداد تا بهمن ماه ۱۳۹۶ در موزه فرش ایران برگزار خواهد شد. 
(بیشتر…)