بهترین-تراکم-فرش

بهترین تراکم فرش کدام است؟

اگر تا به حال برای خرید فرش اقدام کرده باشید حتما کلمه تراکم را یک بارحداقل شنیده اید. تراکم یکی از موارد مهم در فرش است که هنگام خرید فرش مناسب باید مورد توجه باشد.تراکم فرش رابطه مستقیمی با استحکام و کیفیت فرش داشته و در نهایت موثر بر شستشو و قالیشویی نیز میباشد.
(بیشتر…)
2018-11-17
خرید-بهترین-فرش-قالیشویی

بهترین تراکم فرش کدام است؟

[…]