بهرترین-قالیشویی-تهران

قالیشویی در تعطیلات

اکثرافراد زمانی که فرشی کثیف یا آلوده در منزل دارند، قالیشویی آن را آنقدر به عقب می اندازند که به تعطیلات بیافتد تا همان موقع شستشوی فرش را انجام دهند.
(بیشتر…)