چگونه لاک را از روی فرش پاک کنیم؟

چگونه لاک را از روی فرش پاک کنیم؟ بسیار اتفاق افتاده است، حین استفاده از لاک مقداری از آن سهوا روی لباس یا فرش میریزد، اما چگونه لاک را پاک کنیم که اثری به جا نماند. قالیشویی فرشهایی که دارای لکه لاک هستند، متفاوت شسته شده و نیاز به لکه بری دارند.