قالیشویی-ادیب-شرق

فرشهای زرد رنگ

امروزه فرشهایی با رنگهای متفاوت و زیبا بیشتر از قبل تولید میشود. فرشهایی با رنگ خاص و ویژه بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است و قالیشویی فرشهایی که رنگ خاص دارند باید بیشتر توجه شود .

(بیشتر…)
2019-02-13
فرش-تم-زرد

فرشهای زرد رنگ

2018-05-11
اخبار-فرش-نمایشگاه-قالیشویی-ادیب

شینینگ میزبان نمایشگاه فرش می شود

2018-05-09
بهترین-قالیشویی-شمال-تهران-قالیشویی-ادیب

قالیشویی ادیب شرق تهران