قالیشویی-اصل

قالیشویی ادیب اصل

معمولا شرکتهایی که برند و معروف میشوند افراد مختلف علاقه دارند به هر نحوی خود را به آنها متصل کنند. و کلماتی از قبیل اصل، شعبه و یا کلماتی در انتهای آن اضافه میکنند بنابراین شاید برای مشتریان مشکل ایجاد شود. زیرا تشخیص اصل بودن شرکت مورد نظر سخت است. در حال حاضر قالیشویی ادیب نیز همچین عباراتی برای آن مطرح میشود و ما نیز وظیفه داریم مشتریانمان را آگاه کنیم که واقعا قالیشویی ادیب و حقیقی کدام است.
(بیشتر…)