قالیشویی-شب-عید

بعد از قالیشویی چه کار کنیم؟

زمانی که شستشوی فرش و قالیشویی تمام شد خیالمان راحت میشود و دیگر فرش را رها میکنیم و انتظار داریم تا مدتها فرشمان عاری از هر گونه آلودگی باشد .
(بیشتر…)