قالیشویی-فرش-بافت

نحوه نگهداری فرش بافتنی

فرشهای بافتنی به علت اینکه از تار و پود مختص به خود ساخته میشود بدین صورت با ایجاد کوچکترین لکه و آلودگی آسیب زیادی به فرش وارد خواهد شد . قالیشویی یا شستن اینگونه فرشها باید با روش خاصی انجام گردد. و آگاهی از نوع بافت و نخ یا تار و پود به کار برده شده بسیار مهم است.
(بیشتر…)
2018-11-13

نحوه نگهداری فرش بافتنی

[…]
2018-11-12
فرش-بافتنی-قالیشویی

زیباترین فرشهای بافت

[…]