پاک-کردن-آثار-رژلب-از فرش

چگونه آثار رژلب را از فرش پاک کنیم؟

ممکن است همه ی ما لکه و یا آثار رژ لب و مواد آرایشی را روی لباس یا فرش و مبل ببینیم اما مسئله این است که چگونه این لکه ها را پاک کرده و قالیشویی را انجام دهیم؟

زمانی را تصور کنید که به مهمانی دعوت شده اید و با عجلیه مشغول آرایش کردن هستید و ناگهان رژ لب به لباس مالیده شده و یا روی فرش می افتد. اما برای اغلب مادران اتفاق افتاده است که کیف لوازم آرایششان روی میز است و کودک رژ لب را برداشته و فرار می کند و روی مبل یا فرش نقاشی هایی می کشد و … هزاران دلیل دیگر که ممکن است مقداری لوازم آرایش از جمله رژلب روی فرش یا پارچه مالیده شود.

(بیشتر…)