پاک-کردن-رغن-سیاه

نحوه حذف لکه روغن از فرش

در حال تعمیر ماشینمان هستیم و ناگهان مقداری روغن سیاه از کف مکانیکی روی لباسمان میریزد و یا در حین سرخ کردن سیب زمینی هستیم و مقداری از روغن استفاده شده و کدر روی لباسمان میریزد.و همینطور شاید مقداری از روغن سیاه و استفاده شده روی فرش بریزد.اما اینکه قالیشویی و شستشو را چگونه انجام دهیم مهم است.

(بیشتر…)