پاک-کردن-رنگ-خشک-شده

پاک کردن رنگ خشک شده از روی فرش

در حال رنگ آمیزی دیوار یا وسیله ای هستیم که ناگهان مقداری از آن روی فرش یا لباسمان میریزد چگونه قالیشویی یا شستشو را انجام دهیم تا اثری از رنگ باقی نماند؟
(بیشتر…)