پاک-کردن-کپک-از-فرش

نحوه شستشوی کپک و میکروب زدایی آن

در مقاله قبل در مورد کپک و آثار زیان بار آن توضیح داده شد و تاجایی رسیدیم که کپک ها را هرچه سریعتر باید از سطح فرش یا مبل تمیز کنیم؟ اما قالیشویی فرش کپک زده چگونه است؟ و چگونه  از فرش میکروب زدایی کنیم؟

(بیشتر…)