گارانتی خدمات

کارخانه قالیشویی ادیب در خصوص ارائه خدمات قالیشویی و تکمیل فرش و خدمات ارائه شده به صورت کمی گارانتی ارائه می دهد


در هر جای تهران ،کرج،شهریار که هستید با هر شعبه تماس بگیرید سرویس فرستاده میشود.