خدمات قالیشویی ادیب

خدمات قالیشویی ادیب در یک نگاه

قالیشویی-ایجاد-بوی-نم

تمیز-کردن-لکه-آب-روی-مبل

تمیز-کردن-لکه-آب-روی-مبل

شستن-فرش-روشن-ماشینی

شستن-فرش-روشن-ماشینی

فرش-میلیاردی-قاجاری

فرش-میلیاردی-قاجاری

  • شیرازه و چرم دوزی

 

… واحد تحقیق و توسعه کارخانه قالیشویی ادیب …

جهت ثبت سفارش آنلاین در هریک از شعبات قالیشویی ادیب همین حالا اقدام کنید.