شعبات کارخانه قالیشویی ادیب

1شعبه پاسداران -شمیرانات 26117000-26118000-22280007
2شعبه لواسانات26546293-26546313-26546475
3شعبه سعادت اباد-شهرک غرب88363737-88365252-88095252
4شعبه صادقیه-جنت اباد44227826-44227856-44227896
5شعبه توحید ستارخان44228278-66422128-66422001
6شعبه جمهوری نواب66836565-66832454-66838950
7شعبه پردیس-بومهن76295365-76295465-76295865
8شعبه شهریار و حومه65269636-65270120-65270119
9شعبه کرج و حومه32315136-32314038-02632312023