شعبات کارخانه قالیشویی ادیب

1

شعبه پاسداران -شمیرانات

      26117000-26118000-22280007

2

شعبه لواسانات

26546293-26546313-26546475

3

شعبه سعادت اباد-شهرک غرب

88363737-88365252-88095252

4

شعبه صادقیه-جنت اباد

44227826-44227856-44227896

5

شعبه توحید ستارخان

44228278-66422128-66422001

6

شعبه جمهوری نواب

66836565-66832454-66838950

7

شعبه پردیس-بومهن

76295365-76295465-76295865

8

شعبه شهریار و حومه

65269636-65270120-65270119

9

شعبه کرج و حومه

32315136-32314038-02632312023